Tantestület


Lux Ambrus
mb. igazgató,


Török László
igazgatóhelyettes,

 


Tran Dinh Biet Pál SDB
nevelési igazgatóhelyettes,
hittan

 


 

 


Bécsy Károly
földrajz, természetismeret, testnevelés,
8. o. osztályfőnök


Boros-Oláh Gáborné
technika,
2. b napközivezető rajz

 


Dragovics Benedek
matematika, tanulószoba-vezető


Forintosné Rácz Sára
4.a napközivezető

 


Horváth Edina
hittan,
4.b napközivezető


Hutter Dorina
3. b osztályfőnök

 


Ivánka Sándorné
természetismeret, biológia,
7. o. osztályfőnök


Apponyi-Jenei Krisztina
1. a napközivezető

 


Konta Gyuláné
alsó tagozat munkaközösség-vezető,
magyar, matematika, hittan,
2. b osztályfőnök


Király Kinga
német

 


Madák Melinda
ének, hittan,
5. o. osztályfőnök


Makrainé Szalai Krisztina
rajz,
3.a osztályfőnök

 


Márkus Zoltán SDB
hittan


Mesterházyné Tamási Ágota
magyar nyelv és irodalom,
6. b osztályfőnök


Pékné Ország Ildikó
magyar, matematika, rajz, környezetismeret, digitális kultúra,
4. a osztályfőnök


Pilinszki-Nagy Katalin
kémia, fizika


Rónaszéki Álmos
magyar, matematika, testnevelés, néptánc,
2. a osztályfőnök


Soós Erzsébet
ének


Szabó Bettina
rajz, technika


Szalai Júlia
1. b osztályfőnök


Szalaváry-Végh Mónika
1. b napközivezető


Tüdős Anita
történelem, hon- és népismeret


Vadász Mária
rajz
4. b osztályfőnök


Juhász Gabriella
angol


Verbényi Mária
2. a napközivezető


Velkey Nóra
testnevelés,
1. a osztályfőnök


Veszelszky Anna
matematika, informatika

 Fazekas-Dezsőfi Nóra
gazdasági vezető


Tasnády Gabriella
iskolatitkár


Somogyi-Kreisz Erika
portás


Kamasz Jánosné
portás


Tarsó Árpádné
konyhai dolgozó


Szebelédy Emilné
konyhai dolgozó