SZALÉZI INTÉZMÉNY FENNTARTÓ

A Don Bosco Szalézi Társasága által létrehozott és működtetett, köznevelési és szakképzési ügyekkel foglalkozó Szalézi Intézmény Fenntartó felelős a fenntartása alá tartozó intézményekben folyó – Bosco Szent Jánosnak, mint rendalapító munkásságának, elveinek, a „Megelőző Módszer”-nek megfelelő – hitéleti, nevelési-oktatási és szociális tevékenységért.

A Szalézi Intézmény Fenntartó a szalézi intézmények legfőbb irányítójaként gondoskodik az intézmények feladatellátásához szükséges pedagógiai és gazdasági támogatásról. Alapelvei összhangban kell, hogy legyenek azokkal az alapelvekkel, amelyek a szalézi oktatási-nevelési és szociális intézményekre vonatkoznak. Ezek óvodai, alsó- és középfokú, illetve felsőfokú oktató-nevelő és szociális feladatokat látnak el. Nevelési céljaikban, programjukban a Szalézi Identitás alapjai a szalézi intézmények számára elnevezésű, valamint az Etikai kódex a szalézi intézmények számára című dokumentumok szabályozását, valamint a Római Katolikus Egyház iránymutatását fogadják el.

A Szalézi Intézmény Fenntartó fontos feladatának tekinti a szalézi intézmények közötti összefogást, kapcsolattartást és szakmai testületekben való együtt munkálkodást. Szervezete különösen törekszik a nevelési-oktatási, szociális és egyéb szakmai tevékenységek minőségének folyamatos fejlesztésére, az intézmények munkájának támogatására, hazai és külföldi érdekképviseletére.

A Szent István Király Magyar Szalézi Tartomány alapítási dátuma: 1929.01.12.

Székhelye: Budapest – Óbuda, Salesianum.
Honlap: www.szaleziak.hu
e-mail: szaleziak@gmail.com
Tartományfőnök: P. Andrásfalvy János SDB
Vikárius: P. Gnana Pragasam De Rossi Raja SDB
Ekonómus: P. Vitális Gábor SDB
Titkár: T. Nádudvari Géza SDB

Szalézi Intézmény Fenntartó pedagógiai igazgató: Koblencz Attila

Fenntartó: http://szaleziiskolak.hu/