Ismerd meg Óvodánkat

Óvodánk négy csoporttal működik, megnyitására 1901. szeptember 1-jén került sor. A patinás épület kívülről ma is őrzi eredeti formáját, belülről azonban többször átalakították. 2008. szeptember 1-jétől 8 évfolyamos általános iskola és óvoda közös irányítású közoktatási intézményként működik tovább Óbudai Szent Péter és Pál Szalézi Általános Iskola és Óvoda néven, fenntartója a Szalézi Intézmény Fenntartó.

Az emeletes bérházak között található kétszintes épület nagy, (1107 m2) zárt területű, gesztenyefás udvarral is rendelkezik. Az óvodában négy homogén csoport működik.
Kiemelt feladatunk, hogy a gyermekeink a családias légkörű óvodában, különböző tevékenységek között gyakorolhassák a keresztény hitélethez szükséges viselkedésformákat, viselkedéskultúrát. A hitre nevelés átszövi az óvodai élet egészét. A köszönés módjában, a beszélgetések, templomlátogatások során, az étkezések kapcsán, alvás előtti imádságban, valamint az egyházi ünnepek megtartásával. Az óvodapedagógusok a gyerekekkel a katolikus vallás szokásait, alapjait hetente a „csendes percek” alatt, valamint havonta egy alkalommal „közös áhítat” keretében ismertetik meg. Énekekkel, imákkal, dramatizálással teszik változatosabbá a hitre nevelést. Nevelési programunk a szalézi megelőző módszer szerint: a pedagógus kedvességgel nevel, szerető gondoskodással előzi meg a konfliktusokat, segíti a gyermeket a fejlődésben, a pozitív benyomások erősítésével alakítja személyiségének kibontakozását. Óvodásainknak megteremtjük az érzelmi biztonságot nyújtó szeretetteljes, nyugodt, családias légkört, a befogadástól az óvodáskor végéig. Közösen szerzett élményeken, tevékenységeken keresztül olyan erkölcsi tulajdonságokat fejlesztünk, mint az együttérzés, a figyelmesség, a segítőkészség, az őszinteség, az önfegyelem, a pontosság, a szorgalom, a kitartás, az állhatatosság, a szabálytartás, az önzetlenség, az igazságosság és igazmondás. Kapcsolatteremtő képességeiket megerősítjük, segítjük a barátkozást, hogy minden gyermek megtalálhassa a helyét és szerepét a csoportban. Segítjük a lassabb ütemben fejlődő gyermekek felzárkózását, a visszahúzódó, szorongó, a „túl mozgékony” gyerekek beilleszkedését. Fontosnak tartjuk, hogy az óvoda dolgozóinak kommunikációja, bánásmódja és viselkedése példamutató legyen a gyermekek számára.
Az óvoda nagyon jó természeti környezetben helyezkedik el. Kiváló lehetőségek adódnak természeti sétákra, vízzel és közlekedéssel kapcsolatos megfigyelésekre, a közlekedés gyakorlására, stb. Óvodásainknak délután lehetőségük van részt venni néptáncon, focin és úszásoktatáson.

Elsődleges szempontunk, hogy a gyermekek az iskolára való felkészülésben minden területen megfeleljenek, hogy problémamentes legyen az iskolai átmenet. Ezt az átmenetet a Szent Péter és Pál Szalézi Általános Iskola több közös programján való részvételünkkel is segítjük.

Az intézménybe Óbuda–Békásmegyer egész területéről, és ennek környékéről érkeznek gyerekek. Szívesen fogadjuk nem csak a katolikus, hanem a hitüket őrző és gyakorló keresztyén családok gyermekeit is.

Az intézmény dokumentumai a honlapon megtalálhatók. Jelentkezési lapot az óvoda titkárságán kaphatnak.

óvoda

ÓVODÁNK CÍME

1034 Budapest,
Tímár utca 13/b

ÓVODAI TELEFON és EMAIL

Tel.: +36 1 388 6546
ovoda@peterpaliskola.hu