Tanáraink

Lengyel Attila      igazgató, magyar nyelv és irodalom, történelem
Szilágyiné Heffer Dalma      igazgatóhelyettes,  7. o., biológia, kémia
     
Bécsy Károly 5.    földrajz, testnevelés
Bisztricsány Ágnes 4.b    tanító,  a fejlesztési csoport vezetője
Ghidán Ágostonné 7.    német nyelv, történelem
Hecsei Nikoletta      hitoktató
Horváthné Banai Ida      testnevelés
Jenővári Ágnes 2.    tanító
Keszőcze Mariann      angol nyelv
Kiss-Léstyán Nóra 3.a    tanító, német nyelv
Kórászné Ghidán Kinga 4.    napközis nevelő, történelem
Könnyű Jánosné 6.a    matematika, fizika
Makrainé Szalai Krisztina 1.    napközis nevelő
Marosi-Bauer Izolda 3.a    tanító
Marx-Rakos Viktória      angol, német nyelv
Mezeiné Topa Orsolya 8.    ének, szolfézs
Molnár-Berecz Katalin 2.b    tanító, hitoktató
Németh Anita Teréz 2.    napközis nevelő, hitoktató
Oravecz Szilvia    
Pékné Ország Ildikó 1. a    tanító
Szabó Bettina      rajz és vizuális kultúra
Szilágyiné Heffer Dalma      biológia, kémia
Szórádi Viktor      magyar néptánc
Tolnai Andrea 5.b    magyar nyelv és irodalom, történelem
Vida Andrásné 1. b    tanító, az alsós munkaközösség vezetője
     
Káldyné Gyarmati Éva      gazdasági vezető
Jakóné Dittrich Anna      iskolatitkár